Сьогодні логістика набирає все більше обертів, спостерігається стрімке зростання в цій сфері. Значна частина бізнесу "зав'язана" на перевезенні вантажів, зриви в цьому процесі тягнуть за собою великі фінансові втрати. Логістика повинна інтегрувати всі функції ланцюга постачання й ліквідувати розриви між точками. Для забезпечення ефективної та злагодженої роботи професійна команда логістів повинна володіти навичками, що допоможуть знайти рішення в нестандартних ситуаціях. Тож, розглянемо складові успішного трудового процесу для логістів в цій статті!

1. Комунікація

Фактор комунікації грає важливу роль у вирішенні суперечок. Якісне обслуговування клієнта співробітником і компетентність у вирішенні різного роду логістичних суперечок – є великою цінністю.

Внутрішня комунікація забезпечує найбільш ефективну реалізацію проектів. Регулярне інформування про нові технологічні можливості в логістичній галузі дозволяє підвищити обізнаність працівників про новинки у сфері, а обмін професійним досвідом між членами команди допомагає налагодити комунікацію в колективі.

aa352ee4fecee80293786dd3388146f2.jpg (1.21 MB)

2. Процес розвитку

Мінімізувати витрати й поліпшити якість, використовуючи виробничі потужності – здоровий процес розвитку успішної команди. Для цього дуже важлива наявність персоналу, який вміє визначати способи оптимізації робочих процесів. Жодна організація не хоче загрузнути в рутині, що впливає на продуктивність. Важливо визначити потенційну необхідність в проведенні тренінгів, курсів та різного роду навчальних заходів для результативності логістичних операцій та забезпечити співробітників корисним багажем знань — це основна складова успіху вашої команди.

3. Зворотна логістика та управління поверненнями

Управління поверненнями сприяє підвищенню сукупного прибутку шляхом зменшення витрат на списання товарів та їх утилізацію. Це також дає компаніям можливість використовувати продукт «вдруге», що значно дешевше, ніж виробляти новий. Ефективне управління поверненнями допоможе оптимізувати обсяг складських запасів. Залучення окремого спеціаліста для управління процесом зворотної логістики — розумний крок. Отже, наявність людей, що мають досвід роботи в таких областях, як управління поверненнями, оновлення продуктів, виробництво з вичерпаним терміном експлуатації та адміністрування повернення коштів – є обов'язковою умовою. Це дозволить вашому бізнесу оптимізувати процес ланцюга постачання логістики/вторинного ринку. Переваги очевидні.

4. Розумне транспортне моделювання

Планування перевезень є важливим моментом транспортного процесу. Це пояснюється як скороченням тривалості циклів комерційних операцій, так і збільшенням вартості зберігання, а також необхідністю реагування на зміни споживчого попиту. Ефективне планування маршрутів містити розклади та графіки перевезень. Вони складаються на основі систематизації укладених договорів, поданих заявок і вивченні вантажопотоків. Можливість запропонувати комплексне рішення — це запорука успіху логістичного бізнесу.

5. Вмілий розподіл обов'язків

У роботі з підлеглими важливо вміти правильно виявити здібності, можливості та переваги співробітника до тієї чи іншої роботи. Цей пункт стосується кожної керівної посади та сфера логістики — не виняток. Дорогого вартує вміння залучити й підібрати співробітника потрібного рівня, чи то випускник вишу, чи то досвідчений фахівець. Стимулювати та заохочувати колектив - це дієвий спосіб оптимізації робочих процесів, що допомагає в багатьох сферах бізнесу.

Неможливо побудувати стабільний бізнес без згуртованого, націленого на результат, зацікавленого колективу професіоналів. Здатність працювати в команді є основою успіху будь-якого бізнесу, а у сфері логістики — це ще й необхідна навичка, без якої не можна побудувати злагоджений робочий процес.